Postup pri prenájme náradia, alebo vozidla je do značnej miery rovnaký a platia pre neho identické podmienky.

Úkony uvedené v tomto postupe zaberú najviac

10 min.
Dôležitou informáciou pre nájomcu je, že v prípade takého poškodenia náradia/vozidla, ktoré by malo za následok dočasné vyradenie náradia/vozidla z ponuky (z dôvodu opravy), kaucia slúži na pokrytie tejto škody, prípadne spoluúčasti a nákladov spojených s nemožnosťou toto náradie/vozidlo prenajímať počas opravy.